Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU, Dr. Öğr. Üyesi Esra YÜCA YILMAZ
İlgili Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 4474
Adres : B Blok B-17 Fen Edebiyat Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Laboratuvar Web Adresi : -
Yapılan Test : Araştırma Testleri
Cihaz İsmi : Thermal Cycler (PCR Cihazı)
Cihaz Modeli, Özellikleri : peQSTAR
Testin Uygulandığı Malzeme : Araştırma örnekleri
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.6.2018 00:00:00
Thermal Cycler (PCR Cihazı)-Fotoğraf