Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Malzeme Analiz Ve Karakterizasyon Labı

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Nimet YIMAZ CANLI
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 02123834278
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen- Edb Fakültesi Fizik Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Belirli sıcaklıklarda numüneleri sterilize etmekte, ısıtma, pişirme, veya kurutma amaçlı kullanılır.
Cihaz İsmi : Etüv
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : .
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Etüv-Fotoğraf