Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı-6B

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Güleda Engin
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 2123835356
Adres : YTÜ İnşaat Fak Çevre Müh Böl
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Su ve atıksu pH ölçümü
Cihaz İsmi : pH metre
Cihaz Modeli, Özellikleri : WTW
Testin Uygulandığı Malzeme : Su ve atıksu pH ölçümü
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
pH metre-Fotoğraf