Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Müh. Araştırma Laboratuvarı 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar AVŞAR
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 021238385388
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Spektrofotometrrik ölçümler
Cihaz İsmi : Spektrofotometre
Cihaz Modeli, Özellikleri : Hach Lange DR5000
Testin Uygulandığı Malzeme : Su - Atıksu
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 15.9.2011 00:00:00
Spektrofotometre-Fotoğraf