Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Sıvı Kristal Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Doç. Dr. Hale OCAK
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4209
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü D Blok kat 2
Laboratuvar Web Adresi : bilgineran@yahoo.de, hale_ocak@yahoo.com
Yapılan Test : Tartım hassasiyeti 0,0001 g olan kimyasalların tartımı
Cihaz İsmi : Analitik Terazi - KERN
Cihaz Modeli, Özellikleri : Cihazın kapasitesi 220 gr olup, hassasiyeti 0,0001 gr’dır.
Testin Uygulandığı Malzeme : Organik Malzeme
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 20.10.2017 00:00:00
Analitik Terazi - KERN-Fotoğraf