Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: GİDF Ses Altı Rüzgar Tüneli (Eğitim Amaçlı Kullanılmaktadır.)

Laboratuvar Sorumlusu : Arş. Gör. Sarih SARI
İlgili Bölüm : GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ
Telefon : 02123832980
Adres : T Blok
Laboratuvar Web Adresi : www.gidf.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Kuvvet ölçümleri
Cihaz İsmi : Kuvvet Ölçer
Cihaz Modeli, Özellikleri : 0-2 N aralığında kuvvet ölçümü
Testin Uygulandığı Malzeme : Gemi Modeli
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 14.7.2023 00:00:00
Kuvvet Ölçer-Fotoğraf