Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0532 2822715
Adres : Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi - Çevre Mühendisliği Laboratuvarları - Davutpaşa - İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : http://www.cem.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (B.O.İ = B.O.D.)
Cihaz İsmi : İnkubator
Cihaz Modeli, Özellikleri : TERMAL - TKM
Testin Uygulandığı Malzeme : Su örnekleri
Testin Standartları : X
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 23.3.2017 00:00:00
İnkubator-Fotoğraf