Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0532 2822715
Adres : Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi - Çevre Mühendisliği Laboratuvarları - Davutpaşa - İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : http://www.cem.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Mikroorganizma görüntüleme
Cihaz İsmi : Mikroskop
Cihaz Modeli, Özellikleri : Prior - XL
Testin Uygulandığı Malzeme : Hava - Su- Toprak
Testin Standartları : x
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 15.2.2017 00:00:00
Mikroskop-Fotoğraf