Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Yeşim Çelikoğlu
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : 3835166
Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Hidrolik%20ve%20K%C4%B1y%C4%B1%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Laboratuvar%C4%B1/348
Yapılan Test : Dalga ölçüm testi
Cihaz İsmi : Dalga Monitörü
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Su
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Dalga Monitörü-Fotoğraf