Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-09 Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof.Dr. Nüket Öcal, Prof.Dr.Zuhal Turgut, Prof.Dr. Feray Aydoğan, Prof.Dr.Çiğdem Yolaçan, Dr.Ömer Tahir Günkara
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212 383 72 15
Adres : Department of Chemistry Davutpasa Campus, Esenler
Laboratuvar Web Adresi : www
Yapılan Test : Sıvı karışımlardan çözücü uzaklaştırılması
Cihaz İsmi : Rotary evaporator
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Kaynama noktası 100santigrat ve altı olan sıvı karışımlar
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Rotary evaporator-Fotoğraf