Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Tane Şekli Tayini - Yassılık Endeksi
Cihaz İsmi : Elekler
Cihaz Modeli, Özellikleri : Ankatest ve Tyler- (farklı elek açıklıklarında, büyük ve küçük elekler)
Testin Uygulandığı Malzeme : Agrega
Testin Standartları : TS 9582 EN 933-3/T1/A1 ve BS 812
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 1.6.2022 00:00:00
Elekler-Fotoğraf