Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Organik Nano Teknolojiler

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ahmet Altındal
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 383 4235
Adres : Y.T. Fen_Edebiyat Fak. Fiik Böl.
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Yapılan Test : Yapılan herhangi bir test bulunmamaktadır
Cihaz İsmi : Spin Coater
Cihaz Modeli, Özellikleri : spin 150
Testin Uygulandığı Malzeme : Araştırma Amaçlı
Testin Standartları : Araştırma Amaçlı
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 7.6.2017 00:00:00
Spin Coater-Fotoğraf