Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 0532 2822715
Adres : Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi - Çevre Mühendisliği Laboratuvarları - Davutpaşa - İstanbul
Laboratuvar Web Adresi : http://www.cem.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Sterilizasyon
Cihaz İsmi : Otoklav
Cihaz Modeli, Özellikleri : Nüve - OT 40 L
Testin Uygulandığı Malzeme : Hava - Su - Toprak
Testin Standartları : x
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 18.8.2018 00:00:00
Otoklav-Fotoğraf