Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Fizikokimya Öğrenci Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : (212) 283 4136
Adres : Fen-Edb. Fak. Kimya Bl. 34220 Davutpaşa-Esenler/İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi : www.kml.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : Sıvıların Buharlaşma Isısının Tayini
Cihaz İsmi : Kalorimetre Bombası
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Sıvılar
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Kalorimetre Bombası-Fotoğraf