Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Organik Nano Teknolojiler

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ahmet Altındal
İlgili Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
Telefon : 383 4235
Adres : Y.T. Fen_Edebiyat Fak. Fiik Böl.
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Yapılan Test : Gaz Algılama testleri
Cihaz İsmi : Gaz akış ölçer
Cihaz Modeli, Özellikleri : Alicat
Testin Uygulandığı Malzeme : Araştırma Amaçlı
Testin Standartları : Araştırma Amaçlı
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 7.6.2017 00:00:00
Gaz akış ölçer-Fotoğraf