Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Kaynam noktası 100 °C'nin altındaki sıvıların buharlaştırılması ve toplanması
Cihaz İsmi : Döner Buharlaştırıcı
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Uçucu çözücü içeren organik çözeltiler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Döner Buharlaştırıcı-Fotoğraf