Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Tartım hassasiyeti 0,0001 g olan kimyasalların tartımı
Cihaz İsmi : Analitik Terazi
Cihaz Modeli, Özellikleri : Tartım aralığı 200 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,0001 g dir.
Testin Uygulandığı Malzeme : katı ve sıvı kimyasallar
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Analitik Terazi -Fotoğraf