Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: FİZİKOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 3

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 02123837214
Adres : YTÜ Fen-Edb. Fak. Kimya Bl. 34220 Davutpaşa-Esenler/İSTANBUL
Laboratuvar Web Adresi :
Yapılan Test : Çeşitli numuneleri belirli sıcaklıklarda kurutmak
Cihaz İsmi : ETÜV
Cihaz Modeli, Özellikleri : MEMMERT
Testin Uygulandığı Malzeme : Kimyasal numuneler, cam malzemeler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
ETÜV-Fotoğraf