Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof.Dr.Nergis Arsu, Prof.Dr.Meral Aydın, Doç.Dr.Sevnur Keskin Doğruyol
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 2123834199
Adres : D-Blok Giriş Katı
Laboratuvar Web Adresi : www.narsuresearch.com
Yapılan Test : Spot kürleştirme ve fotoliz
Cihaz İsmi : Macam Flexicure Aydınlatma Ünitesi
Cihaz Modeli, Özellikleri : Macam Flexicure
Testin Uygulandığı Malzeme : Kromoforik grup içeren bileşikler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Macam Flexicure Aydınlatma Ünitesi-Fotoğraf