Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: BK-10 Organik Araştırma Kimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN, Prof. Dr. LokmanTORUN, Doç. Dr. Hale OCAK, Dr. Öğr.Üyesi Kadir TURHAN, Arş.Gör. Dr. Tülay TUĞCU
İlgili Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Telefon : 0212383-4229
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü B Blok -1 / BK-10
Laboratuvar Web Adresi : .
Yapılan Test : Ultraviyole dalga boyu aralığında absorpsiyon yapan maddelerin gözlemlenmesi
Cihaz İsmi : UV-Lamp
Cihaz Modeli, Özellikleri : LW 365nm: 1200 SW 254nm: 1350
Testin Uygulandığı Malzeme : F254 nm / TLC kartı
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
UV-Lamp-Fotoğraf