Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Sürdürülebilir Arıtım Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Güleda Engin
İlgili Bölüm : ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 2123835356
Adres : YTÜ İnşaat Fak Çevre Müh Böl
Laboratuvar Web Adresi : www.cem.yildiz.edu.tr
Yapılan Test : KOİ
Cihaz İsmi : Termoreaktör
Cihaz Modeli, Özellikleri :
Testin Uygulandığı Malzeme : Atıksu
Testin Standartları : Standart metot
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
Termoreaktör-Fotoğraf