Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü - E-Z02

Laboratuvar Sorumlusu : Emre Kolotoğlu
İlgili Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Telefon : 02123834328
Adres : Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü - E-Z02
Laboratuvar Web Adresi :
Yapılan Test : 50 adet bilgisayar eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
Cihaz İsmi : HP Bilgisayar
Cihaz Modeli, Özellikleri : Intel Core i7-6700 CPU 3.40 GHz 8GB RAM
Testin Uygulandığı Malzeme :
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
HP Bilgisayar-Fotoğraf