Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Soyulma mukavemeti (statik metod)
Cihaz İsmi : Etüv
Cihaz Modeli, Özellikleri : İmpact
Testin Uygulandığı Malzeme : Bitüm
Testin Standartları : TSE EN 12697/11
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.9.2023 00:00:00
Etüv-Fotoğraf