Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: KMD-204 Lipid ve Biyokompozit Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Sevil YÜCEL, Araş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
İlgili Bölüm : BİYOMÜHENDİSLİK BÖL.
Telefon : 0212 383 4644
Adres : Yildiz Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMD-204
Laboratuvar Web Adresi : http://bioeng.yildiz.edu.tr/
Yapılan Test : Katı Numunelerin Nem Tayini Testi
Cihaz İsmi : NEM TAYİN CİHAZI
Cihaz Modeli, Özellikleri : RADWAG MA 50R
Testin Uygulandığı Malzeme : Katı Numuneler
Testin Standartları :
Cihaz Kalibrasyon Tarihi :
NEM TAYİN CİHAZI-Fotoğraf