Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Raylı Sistem Araştırmaları Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Metin
İlgili Bölüm : MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ
Telefon : 02123832894
Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Müh. Bölümü, Beşiktaş
Laboratuvar Web Adresi : Yok
Yapılan Test : Statik Gerilme Testleri ve Analizleri
Cihaz İsmi : Veri Toplama Cihazı
Cihaz Modeli, Özellikleri : Sirius-HD-16xSTGS
Testin Uygulandığı Malzeme : Raylı Taşıtlar, Demiryolu Araçları, Yük Vagonları
Testin Standartları : EN 12663, EN 13749, EN 15227, EN 15551
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 1.9.2016 00:00:00
Veri Toplama Cihazı-Fotoğraf