Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Marshall Deneyi (Stabilite, akma ,boşluk,bitümle dolu boşluk,agregalar arası boşluk tayini)
Cihaz İsmi : Marshall Test Cihazı
Cihaz Modeli, Özellikleri : Yüksel Kaya (100 kN)
Testin Uygulandığı Malzeme : Agrega ve Bİtüm Karışımı
Testin Standartları : TS EN 12697-34+A1
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.9.2023 00:00:00
Marshall Test Cihazı-Fotoğraf