Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Filler Tane yoğunluğu Tayini - Piknometre Metodu
Cihaz İsmi : Su banyosu
Cihaz Modeli, Özellikleri : Techne Tempette Juniar
Testin Uygulandığı Malzeme : Agrega
Testin Standartları : TS EN 1097-7
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 1.6.2022 00:00:00
Su banyosu-Fotoğraf