Test Bilgileri

Laboratuvar İsmi

: Yol ve Bitüm Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan YARDIM
İlgili Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon : (0212) 383 5183
Adres : YTÜ İnşaat Fak. Davutpaşa Kampüsü
Laboratuvar Web Adresi : http://www.inm.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Yol%20ve%20Bit%C3%BCm%20Laboratuvar%C4%B1/351
Yapılan Test : Asfalt Performansı , 5,25 ve 40 °C sıcaklıklarda (Dolaylı çekme+Dol.çekme mukavemeti+Tekrarlı sünme+Statik sünme)
Cihaz İsmi : Marshall Test Cihazı
Cihaz Modeli, Özellikleri : Yüksel Kaya (100 kN)
Testin Uygulandığı Malzeme : Agrega ve Bitüm Karışımı
Testin Standartları : --
Cihaz Kalibrasyon Tarihi : 28.9.2023 00:00:00
Marshall Test Cihazı-Fotoğraf